W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałczu przyjmowane będą wnioski o przyznanie dodatku osłonowego dla mieszkańców Wałcza.

 

Jest to świadczenie, które będzie wypłacane w 2022 roku. Wnioski można składać do końca października 2022 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu jest gotowy na przyjmowanie wniosków. Wzór wniosku dostępny jest do pobrania na stronie internetowej lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu, ul. Nowomiejska 4.

 

Komu przysługuje dodatek?

Dodatek będzie przysługiwał osobom mieszkającym samotnie, których dochód nie przekracza 2100 zł lub gospodarstwom wieloosobowym, w których dochód nie przekracza 1500 zł na osobę.

Dodatek będzie przyznawany również w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego. Kwota wypłaty zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia kryterium. Minimalna wysokość świadczenia to 20 zł.

Osoby, które złożą wnioski do 31 stycznia otrzymają wypłatę świadczenia w dwóch równych ratach – pierwszą do dnia 31 marca, drugą do 2 grudnia. Pozostałym osobom, które złożą swoje wnioski od lutego do końca października, świadczenie będzie wypłacone jednorazowo, w całości.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany będzie pierwszemu wnioskodawcy.

 

Jaka będzie wysokość świadczenia?

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

 

* Wysokość dodatku jest uzależniona od źródła ogrzewania. Większą dopłatę otrzymają osoby jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Ale jest jeden warunek. Takie źródło ogrzewania musi być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, deklaracje dotyczące źródeł ciepła  i źródeł spalania można złożyć drogą elektroniczną przez internet zone.gunb.gov.pl  lub  za pośrednictwem Urzędu Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz.Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski można złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Papierowe wnioski będzie można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałczu, ul. Nowomiejska 4 .

 Pokój nr 1 (I piętro) WEJŚCIE A od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 11.00

Źródło informacji: M. Krawczyk, Sekretarz Miasta