Od 13.12.2021 r. decyzją Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia uruchomiony zostanie na terenie Wałcza dodatkowy punkt badań (wymazów)

na obecność wirusa SARS-CoV-2. Dzięki współpracy z Burmistrzem Miasta Wałcz i Dyrektorem WCK, Punkt będzie zlokalizowany na parkingu Wałeckiego Centrum Kultury (Plac Zesłańców Sybiru 3, wjazd od ul. Królowej Jadwigi). Organizatorem Punktu badań jest "COR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Resku.

 

W punkcie będzie możliwość wykonania badania zarówno w ramach zlecenia otrzymanego od lekarza rodzinnego czy wygenerowanego poprzez portal pacjent.gov.pl (bezpłatnie), jak i dla potrzeb własnych np. w celach podróży (wymaz komercyjny - płatny).

 

W pierwszym tygodniu funkcjonowania Punktu badania będą przeprowadzane w godzinach:

 

Poniedziałek: 15:30 - 20:30

Wtorek: 15:30 - 20:30

Środa: 15:30 - 20:30

Czwartek: 15:30 - 20:30

Piątek: 15:30 - 20:30

Sobota: 10:30 - 15:30

Niedziela: 15:30 - 20:30

 

W zależności od zapotrzebowania godziny te w późniejszym czasie mogą ulec zmianie.

 

Osoby, którym zlecono badanie w ramach NFZ otrzymają wiadomość SMS z adresem, terminem i  godziną stawienia się w punkcie badań (uwaga - godzina z wiadomości SMS nie jest godziną planowego wykonania badania - jest to czas zalecanego pojawienia się w punkcie).

 

Punkt prowadzony będzie w formie stacjonarnej. Należy zaparkować pojazd w pobliżu kontenera punktu wymazowego i wypełnić pobrany od personelu kwestionariusz zlecenia. W celu pobrania wymazu niezbędne będzie okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem (w przypadku obcokrajowców paszport).

Osoby niepełnoletnie zgłaszają się na badanie wyłącznie w obecności opiekuna prawnego.

 

Telefon infolinii: 883 105 205 (czynny w godzinach pracy Punktu).

Źródło informacji: M. Krawczyk, Sekretarz Miasta