Zarządzenie Nr 0050.1.128.2021 Burmistrza Miasta Wałcz

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie ogrzewalni zapewniającej tymczasowe schronienie na terenie miasta Wałcz.

 

Termin składania ofert 9.12.2021 – 30.12.2021  

Załączniki do pobrania:

Treść zarządzenia 

Załącznik do zarządzenia 

Zgłoszenie kandydata

Oświadczenie

Potwierdzenie złożenia

Źródło informacji: Anna Gródka, Wydział Spraw Społecznych