Kampania trwa od 25 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona jest wspieraniu i koordynacji pracy, mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Wybrano dni pomiędzy 25 listopada Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka. W obrębie tych 16 dni mieści się także m.in. 1 grudnia - światowy Dzień AIDS oraz 6 grudnia - rocznica masakry w Montrealu.

Czemu służy Kampania?

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

  • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
  • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
  • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
  • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
  • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się, by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
  • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet

Link do strony internetowej kampanii:

http://kampania16dni.pl/

https://www.cwgl.rutgers.edu/

Źródło informacji: Natalia Wysocka, Wydział Spraw Społecznych