Nie tylko COVID. Ruszają szczepienia na HPV dla dziewcząt z subregionu szczecineckiego.
Rak szyjki macicy jest drugim najczęściej występującym nowotworem wśród kobiet na świecie i trzecią co do częstości przyczyną zgonów. Jest to wirus brodawczaka ludzkiego, czyli stan przednowotworowy lub nowotwór szyjki macicy, który jest drugim najczęściej występującym nowotworem wśród kobiet i trzecią co do częstości przyczyną zgonów na świecie. W Polsce województwo zachodniopomorskie plasuje się na drugim miejscu pod względem najwyższej umieralności z powodu tego typu nowotworu.

Niestety, świadomość na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą śmiertelny wirus HPV jest bardzo niska. Aby uświadomić mieszkańców, jak ważna jest profilaktyka, zachęcamy do przystąpienia do projektu „Stop HPV w subregionie szczecineckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Obszar realizacji projektu obejmuje subregion szczecinecki, powiatów: szczecineckiego, wałeckiego, drawskiego, świdwińskiego, łobeskiego.

Główne założenia projektu to bezpłatne spotkania edukacyjne oraz szczepienia profilaktyczne odgrywające kluczową rolę w zmniejszeniu zagrożenia zachorowalności na HPV.

Szczepienia profilaktyczne skierowane są do grupy 901 dziewczynek, które w latach 2021-2022 rocznikowo osiągną wiek 12 lat oraz mieszkają i/lub uczą się w szkołach podstawowych posiadających jednostkę prawną na terenie realizacji projektu.

Działania edukacyjne skierowane są zarówno do dzieci, które skorzystają z bezpłatnych badań jak i ich rodziców/opiekunów prawnych.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej:
Zgłoszenia do projektu można dokonać za pośrednictwem strony internetowej:
http://stophpv.eu/.../wybierz.../subregion-szczecinecki/jak-dolaczyc-do-projektu/ lub kontaktując się bezpośrednio z przychodnią współpracującą przy projekcie:

Przychodnia lekarska W. Janas, G. Pawłowska i Wspólnicy SJ, ul. Kościuszkowców 10, 78-600 Wałcz, nr tel. kontaktowego: 67 387 37 20


Źródło informacji: Małgorzata Zielińska, koordynator projektu