Miło nam poinformować, że Gmina Miejska Wałcz uzyskała dotację celową na rok 2021

na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakupu nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych (Kierunek interwencji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” oraz Kierunek 3.2 „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych” „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Dotacja będzie wykorzystana w następujących placówkach:

  1. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu
  2. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu
  3. Publiczne Przedszkole nr 9 „Bajka” w Wałczu

Kwota uzyskanej dotacji – 27.000 zł.

O podjętych działaniach promujących czytelnictwo będziemy Państwa na bieżąco informować.

Źródło informacji: M. Radzik, Wydział Edukacji