Przebudowa ul. Chrząstkowo, Szmaragdowej, Brylantowej, Wilczej, Chopina, Wileńskiej i Pomorskiej, zagospodarowanie turystyczne płw. Strączno, przebudowa ul. Chełmińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej Wałcz – Ostrowiec, to projekty, które z końcem miesiąca zostaną złożone do Programu Inwestycji Strategicznych. 

Miasto Wałcz, podobnie jak wiele miast w Polsce, przygotowuje się do rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji z 35 obszarów. Wysokość dofinansowania zależy od obszaru priorytetowego inwestycji i wynosi od 95 do 80%.

 

Każde miasto lub gmina może złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie w jednej edycji naboru:

 • pierwszy wniosek nie ma kwotowego ograniczenia,
 • kwota drugiego wniosku nie może przekroczyć 30 mln złotych
 • kwota trzeciego nie może przekroczyć 5 mln złotych.

 

Nabór trwa do 30 lipca 2021 r.

 

Z ogłoszenia o naborze wynika, że miasto będzie miało 6 miesięcy od dnia podpisania promesy na ogłoszenie przetargu. Dlatego kierownictwo urzędu postawiło na przygotowane już przez miasto projekty wraz z pozwoleniem na budowę.

 

Radzie Miasta zostały przedstawione takie inwestycje jak:

 1. Przebudowa ul. Brylantowej, Szmaragdowej, Brylantowej części ul. Chrząstkowo i Wilczej – szacowany koszt inwestycji ok 10 mln.
 2. Przebudowa ul Chopina wraz ze ścieżką rowerową – szacowany koszt inwestycji 4 080 753,49 zł
 3. Przebudowa ul. Pomorskiej – szacowany koszt inwestycji – 671 364,81 zł
 4. Przebudowa ul. Wileńskiej – szacowany koszt inwestycji – 836 513,35 zł
 5. Przebudowa ul. Chopina do ŚDS i MOPS – szacowany koszt inwestycji – 909 032,11 zł
 6. Dostosowanie SP2 do warunków p.poż – szacowany koszt inwestycji  – 935 965,65 zł
 7. Zagospodarowanie półwyspu Strączno – szacowany koszt inwestycji ok. 10 mln.
 8. Przebudowa budynku na ul. Domańskiego 9 – szacowany koszt inwestycji – 2 694 995,77 zł
 9. Przebudowa ul. Chełmińskiej – szacowany koszt inwestycji – 3 725 705,91 zł
 10. Rozbudowa żłobka miejskiego – szacowany koszt inwestycji – 633 725,61 zł

 

 

Po konsultacjach i wspólnych rozmowach Rada Miasta zadecydowała, że w pierwszym naborze skupimy się na priorytecie 1, gdzie dofinasowanie jest na poziomie 95%. Do wniosku zostaną wpisane takie inwestycje jak:

1. Przebudowa ul. Chrząstkowo, Szmaragdowej, Brylantowej, Bursztynowej, Wilczej i Żyznej wraz z ul. Chopina, ul. Chopina do ŚDS i MOPS, ul. Wileńską i ul. Pomorską wraz z remontem i doświetleniem ścieżki rowerowej łączącej ul. Chrząstkowo z Nowomiejską

2. Zagospodarowanie turystyczne półwyspu Strączno – zgodnie z posiadanym projektem

3. Przebudowa ul. Chełmińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej Wałcz- Ostrowiec – wniosek do 5.000.000 zł

 

 

Z niecierpliwością będziemy czekać na decyzję Prezesa Rady Ministrów.