Serdecznie ZACHĘCAMY Państwa do udziału w VII już edycji konkursu grantowego „Zielona Ławeczka”!

Zbierzcie grupę sąsiadów, wspólnie stwórzcie projekt zazielenienia wybranego terenu na swoim osiedlu i złóżcie wniosek.

Macie szansę na zdobycie grantu o maksymalnej wartości 1950 zł. W skład grantu wchodzi:

  • dofinansowanie na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji miniogrodów:
    • bez obiektów mikroretencji – maksymalnie 1200 zł;
    • wraz z obiektami mikroretencji – maksymalnie 1500 zł;
  • ławka parkowa – wartość 450 zł.

Wszystkie projekty będą oceniane przez partnerów merytorycznych konkursu z katedry Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wszelkie informacje dotyczące udziału znajdują się w zakładce Plan Działań. Na wnioski o grant, składane drogą elektroniczną, czekamy do 6 czerwca br.

W projekcie mogą brać udział mieszkańcy otwartych osiedli, zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe lub samorząd z miast powyżej 10 tys. mieszkańców.

Terminarz:

Rejestracja - do 6 czerwca 2021 roku

Ogłoszenie przyznanych grantów - do 30 czerwca 2021

Konsultacje nadesłanych projektów z architektem krajobrazu - lipiec/ sierpień 2021

Podpisywanie umów darowizn i przekazanie grantów na realizację projektów - lipiec/ sierpień 2021

Przesłanie sprawozdań z realizacji projektów - do 30 września 2021

 

Szczegółowe informacje: https://zielonalaweczka.pl/

#fundacjaBOŚ

Źródło informacji: Anna Gródka, Wydział Spraw Społecznych