Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 kwietnia 2021r., o godzinie 08:41,

przeprowadzony zostanie trening uruchamiania syren alarmowych zainstalowanych na terenie miasta, w okresie  trzech minut, sygnał ciągły.

Źródło informacji: Lilla Możejko, Wydział Spraw Obywatelskich.