Kompleksowe wsparcie gminnych rad seniorów z regionu zachodniopomorskiego w zakresie efektywnego działania na rzecz lokalnego środowiska

osób starszych to główny cel projektu „Profesjonalne i zaangażowane Rady Seniorów”. Do tego unikatowego przedsięwzięcia, realizowanego z radami seniorów z całego regionu zachodniopomorskiego, przyłączyła również Miejska Rada Seniorów w Wałczu.

Nasi radni seniorzy wezmą udział w inspirujących warsztatach, dzięki którym wzmocnią swoją wiedzę na temat innowacji społecznych na rzecz osób starszych, dowiedzą się jak efektywnie komunikować o działaniach rady w lokalnej społeczności, czy też jak budować sojusze wokół swoich inicjatyw.

We współpracy rady seniorów, samorządu lokalnego, organizacji społecznych, instytucji publicznych, podmiotów prywatnych oraz samych mieszkańców, przeprowadzony zostanie proces tworzenia lokalnej strategii senioralnej dla Miasta Wałcz. Strategia taka, mądrze wdrażana, przyczyni się do rozwiązania wielu problemów społecznych i będzie gwarancją realizacji praw osób starszych.

Finałem projektu będzie wypracowanie i zrealizowanie autorskiej inicjatywy na rzecz naszych seniorów. Inicjatywa wsparcia zostanie dotacją w kwocie 7 tys. złotych. Z kolei doskonałą okazją do wymiany kontaktów i doświadczeń między radnymi seniorami z całego regionu będzie wojewódzka konferencja dla rad seniorów i pracowników samorządowych, zaplanowana na wiosnę 2022 r.

Organizatorem projektu jest Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego ze Szczecina, znana z wieloletnich działań senioralnych, za które nagrodzona została wyróżnieniem Rzecznika Praw Obywatelskich. W minionych latach z oferty bezpłatnych szkoleń, warsztatów, i aktywności kulturalno-rekreacyjnych organizowanych przez fundację skorzystało ponad 300 seniorek i seniorów z 15 różnych wsi naszego województwa.

Bieżące informacje o projekcie „Profesjonalne i zaangażowane Rady Seniorów” znajdą Państwo na stronie internetowej www.RadnySenior.pl oraz na fanpage www.facebook.com/radyseniorow

Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.Źródło informacji: A. Gródka, Wydział Spraw Społecznych