Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego:

Rehabilitacja szansą na poprawę zdrowia.  

W/ w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 08.03.2021 do 15.03.2021

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Treść oferty dostępna jest pod tym linkiem.