Ogłoszenie końcowe wyników otwartego konkursu ofert 

 na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny w roku 2021 dostępne jest pod tym linkiem.

Źródło informacji: Anna Gródka, Wydział Spraw Społecznych