Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Wałcz.

Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 5248/2 o powierzchni 12.136 m2, położonej w atrakcyjnym miejscu na półwyspie Strączno w Wałczu w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Dybrzno, obr. 0001 miasto Wałcz, powiat Wałcz, woj. zachodniopomorskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KO1W/00008437/2 Sądu Rejonowego w Wałczu,

odbędzie się  7 maja 2021 r. w Urzędzie Miasta Wałcz, Pl. Wolności 1, w sali nr 109, o godzinie 11.00.

  • cena wywoławcza nieruchomości wynosi 550 000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy zł) netto,
  • wadium wynosi 55 000,00 zł i płatne jest gotówką, ustalona kwota wadium musi znaleźć się na koncie Gminy Nr 38 1240 3712 1111 0000 4363 6633 PKO S.A. I O/Wałcz najpóźniej 30 kwietnia 2021r.
  • postąpienie nie może być niższe niż 500,00 zł (nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych), o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera podatku. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%

 

Szczegółowe informacje odnajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (pod tym linkiem).

Zapraszamy do udziału w przetargu.