NEWSLETTER DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO RADY MŁODZIEŻY WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Urząd Marszałkowski zaprasza do przesyłania zgłoszeń Kandydatek i Kandydatów, którzy w 2021 roku będą reprezentowali młodzież z regionu w Radzie Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego - trwa nabór uzupełniający. Swoich reprezentantów mogą zgłaszać podmioty takie jak: młodzieżowe rady miast i gmin, organizacje pozarządowe młodzieżowe oraz działające na rzecz młodzieży, organizacje młodzieżowe akademickie,

Wypełnione i podpisane zgłoszenie należy przesłać do 16 lutego 2021 r.  Szczegóły i niezbędne dokumenty na stronie www.

 

SEJMIK WSPIERA KOBIETY

Podczas posiedzenia w dn. 28 stycznia br. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął stanowisko wspierające kobiety na Pomorzu Zachodnim. Ze stanowiskiem można się zapoznać tutaj.

 

PRZYJĘTO WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2021-2025

Podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (28 stycznia br.), radni przyjęli uchwałę w sprawie „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025”. Dokument zawiera dwa załączniki: „Ramowy program ochrony ofiar przemocy w rodzinie w województwie zachodniopomorskim na lata 2021-2025” oraz „Ramowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w województwie zachodniopomorskim na lata 2021-2025”. Z programem można zapoznać się na stronie www. Warto zapoznać się również z lekturą raportu nt. przemocy w woj. zachodniopomorskim – link

 

ZGŁOSZENIA DO NAGRODY MARSZAŁKA ,,PRO ARTE”

 

Ruszyła kolejna edycja nagród kulturalnych Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Wnioski można składać do 16 kwietnia br. Nagrody „Pro Arte” przyznawane są w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w województwie zachodniopomorskim. To wyróżnienia za całokształt działalności lub osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla regionu. Szczegółowe informacje na stronie www.

 

LOKALNE AKCJE ,,NAZYWAM SIĘ MILIARD – ONE BILION RISING”

Tegoroczna akcja ,Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland 2021 odbywa się pod hasłem ,,Bunt miliarda". Akcja zakłada organizowanie lokalnych akcji przeciwko przemocy. Aktualnie trwają próby on-line. Chcesz przyłączyć się do akcji – poszukaj lokalnie? Planowane akcje i lista miejscowości znajdują się na stronie www Feminoteki.

 

PRZYPOMINAMY - ZMIANY I TERMINY WAŻNE DLA NGO

  • Obowiązek zgłaszania umów do dzieło do ZUS wraz z początkiem 2021 roku – szczegóły w artykule na portalu ngo.pl – link
  • Wzrost minimalnej stawki godzinowej w umowach zleceniach. Od 1 stycznia 2021 r. minimalna stawka godzinowa to 18,30 zł brutto - szczegóły na www.
  • PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe a organizacje pozarządowe – szczegóły na www.
  • Pracodawca ma czas do końca lutego (w 2021 roku faktyczny termin przypada na dzień 01.03.2021) na przekazanie pracownikowi deklaracji PIT 11.
  • Osoby fizyczne rozliczają się z US do dnia 30 kwietnia 2021 – dotyczy PTI 36, 36L, 37, 38, 39.
  • Pracodawcy do US przesyłają deklaracje podatkowe za swoich pracowników począwszy od 01 lutego 2021 r.
  • Urząd skarbowy rozpoczyna rozliczanie deklaracji od osób fizycznych począwszy od 15 lutego 2021 (oczywiście deklaracje można złożyć już  01 lutego ale US będzie i tak liczył np. terminy na zwroty podatku najwcześniej przyjmując datę 15.02.2021).

 

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERYTET LUDOWY ZAPRASZA

Organizuje kursy, szkolenia, prowadzi projekty dla seniorów i grup wykluczonych. Jest aktywny, a jego działalność szeroka. Ostatnio powstał nawet pierwszy elektroniczny newsletter tej organizacji. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Zachodniopomorskiego Uniwersytetu ludowego – szczegóły na www.

 

DOTACJE NA WASZE DZIAŁANIA

 

DOTACJE FUNDACJI mBANKU NA PROJEKTY MATEMATYCZNE

 

Program przewiduje dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok, uczelnie wyższe, biblioteki, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe a także inne placówki oświatowo-naukowe. Terminy składania wniosków w I kwartale to: 17 lutego i 24 marca. Więcej na www.

 

OTWARTY KONKURS OFERT - ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku. Rodzaj zadania - pooc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:

Obszar 1. Działania na rzecz osób bezdomnych.

Obszar 2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Składanie wniosków – do 22 lutego br. Szczegółowe informacje znajdują się na www.

 

FEMfund

Jeszcze trwa nabór wniosków przez Fundację Femfund, której zależy nam na wspieraniu różnorodnych inicjatyw, które utożsamiają się z ruchem feministycznym i działają na rzecz praw kobiet, osób queer, niebinarnych, interpłciowych i/lub transpłciowych w różnych miejscach w Polsce. Wnioski przyjmowane są do 15 lutego br. Szczegóły na www.

 

PROGRAM GRANTOWY ,,PATRIOTYZM JUTRA”

Muzeum Historii Polski ogłosiło nabór wniosków do XIII edycji ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm jutra” 2021. Program ma na celu pomoc w realizacji projektów związanych z szeroko pojętą edukacją historyczną, popularyzacją ważnych wydarzeń dziejowych, czy tworzeniem innowacyjnych narzędzi dydaktycznych. Wnioski można składać do 3 marca br. Informacje szczegółowe na www.

 

PRZYPOMINAMY! PROGRAM KLUB – DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

Trwa nabór w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2021. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przeznaczył na ten cel kwotę w wysokości 40 mln zł. Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15 marca 2021 r. Więcej o Rządowym Programie "KLUB" na stronie www.

 

NABORY STAŁE

Fundacja Kronenberga przy City Handlowy przyjmuje wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu: Innowacje w edukacji, Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, Dziedzictwo kulturowe, Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, Priorytety ochrony zdrowia, Polityka społeczna. Więcej na www

NBP. Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP. Więcej na www

Fundacji Banku Pekao. Wnioski można składać w trybie ciągłym na działania w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, etc. Więcej na www

Fundacja PGE. Działania Fundacji PGE koncentrują się w szczególności na obszarach: nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna i ochrona środowiska, sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Więcej informacji na www

Fundacja LOTTO zaprasza do aplikowania o darowizny przez cały rok. Fundacja wspiera stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, etc. Więcej na www

Fundacja “ORLEN - DAR SERCA” wspiera organizacje (w tym ochotnicze straże pożarne i Rodzinne Domy Dziecka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Typu Rodzinnego) i osoby prywatne. Więcej na www

Fundacja ENERGA udziela wsparcia osobom - głównie młodym - chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Więcej na www

Fundacja ENEA udziela wsparcia finansowego, rzeczowego lub osobowego projektom niezwiązanym
z działalnością gospodarczą (non-profit) prowadzące działalność o charakterze społecznie użytecznym oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Więcej na www

Fundacja PZU Trwa nabór w trybie pozakonkursowym, w którym wnioski są zbierane cały rok. Projekty mogą trwać maks. 12 miesięcy, wymagany wkład własny min. 10%. Więcej na www

Źródło informacji: Anna Gródka, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych