Polski Związek Głuchych w Wałczu informuje o możliwości pobierania skierowań do odbioru żywności
wydawanej przez PZG w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020.

Pomocą żywnościową mogą zostać objęte osoby i rodziny, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj.:

- 1 542,20 zł (netto) dla osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł (netto) dla osoby w rodzinie.

Skierowania wystawiane będą od 2 grudnia 2020 r. MOPS w Wałczu.

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2020.

Źródło informacji: PZG Wałcz