W dniach od 4 grudnia 2020 r. do 4 stycznia 2020 r. wyłożone będą projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1) w rejonie ul. Dworcowej (posesje nr 16 i 16A, pawilony i hurtownie oraz plac zabaw z d. fontanną) – /tu link do ogłoszenia/;

2) niektórych terenów rolnych i leśnych w mieście Wałcz (obrzeża miasta, w tym rejony ulic: Nadjeziornej, Zamiejskiej, Wiejskiej, Półwiejskiej, Morzyce, Szmaragdowej, Wybudowanie) – tu link do ogłoszenia /tu link do ogłoszenia/.


Jednocześnie informujemy, że w numerze 48/1217 (25 listopada 2020 r.) tygodnika „Pojezierze Wałeckie” zamieściliśmy, w wyniku omyłki pisarskiej, ogłoszenie zawierające błędne daty ogłoszenia, a także początku i końca okresu wyłożenia projektu drugiego z ww. planów. Za powstałe ew. utrudnienia przepraszamy.


Informujemy też, że szczegóły dotyczące terminów i zasad wyłożenia, a także związanych z nim uprawnień obywateli, zawarto w ww. ogłoszeniach. Powyższe projekty będą do wglądu również w formie elektronicznej, na stronie urzędu, aktywne linki do wykładanych dokumentów będą w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na niniejszej stronie – najpóźniej 4 grudnia 2020 r.

Klauzula RODO

Źródło informacji: M. Radeberg-Skorzysko, Główny Specjalista ds. Architektury Miejskiej