Wszystkim Rolnikom przypominamy, że udział w Powszechnym Spisie Rolnym w roku 2020 jest obowiązkowy.

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, zachęcamy Rolników do samodzielnego spisania się przez internet. Wystarczy wejść na stronę https://spisrolny.gov.pl , następnie wejść w zakładkę „weź udział w spisie rolnym”. Samospis internetowy jest metodą obowiązkową. Przez Internet można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020r. Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą i według stanu na ten dzień.

Powszechny Spis Rolny w 2020r. przeprowadzany jest na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Jeśli nie posiadasz w domu komputera lub nie masz dostępu do internetu, możesz spisać się w siedzibie Urzędu Miasta Wałcz przy Placu Wolności 1, tj. w Gminnym Biurze Spisowym, w którym zostało utworzone miejsce do samospisu.

Przed przybyciem do Gminnego Biura Spisowego, w celu przeprowadzenia samospisu, prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr telefonu 67 258 44 71 w. 55.

Ponadto informujemy, że od 16 września br. Rachmistrzowie spisowi rozpoczęli wywiady telefoniczne. W ten sposób pomagają rolnikom wypełnić obowiązek spisowy. Zakres pytań w wywiadzie telefonicznym jest taki sam jak w formularzu do samospisu dostępnym na stronie spisrolny.gov.pl. Rachmistrzowie będą dzwonili do użytkowników gospodarstw rolnych, którzy dotychczas nie wypełnili obowiązku spisowego. Co ważne rolnik, z którym skontaktuje się rachmistrz spisowy jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na pytania i w ten sposób wypełnić obowiązek spisowy. Rachmistrzowie spisowi dzwonią do rolników objętych spisem rolnym z numerów telefonu:  22 279 99 99 lub 22 666 66 62.    Wywiady telefoniczne będą realizowane do 30 listopada br. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego zachęcamy do korzystania z infolinii spisowej o numerze 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora).

W ramach metod uzupełniających spisu z rolnikami będą kontaktować się terenowi rachmistrzowie spisowi. Jeżeli z użytkownikiem gospodarstwa skontaktuje się terenowy rachmistrz spisowy, rolnik ma obowiązek udzielić rachmistrzowi odpowiedzi na pytania z formularza spisowego. Nr telefonu do Rachmistrza terenowego z miasta Wałcz  -  571 50 44 33.

Realizacja wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów w terenie jest możliwa od 10 października br. Przeprowadzanie spisu rolnego tą metodą będzie realizowane z zachowaniem  wszystkich zaleceń sanitarnych. Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz poinformuje go o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego. W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową wywiad będzie przeprowadzony przez telefon.

Źródło informacji: L. Kabs-Małecka, Wydział Gospodarki Nieruchomościami