Informujemy, że 15 listopada mija termin płatności IV raty podatków lokalnych (od nieruchomości, rolnego oraz leśnego).

Osoby, które jeszcze nie dokonały wpłaty, proszone są o wpłatę do wyznaczonego terminu na rachunek bankowy:

 PEKAO SA o/Wałcz  31 1240 3712 1111 0000 4363 6662.

Źródło informacji: Joanna Kubowicz, Naczelnik Wydziału Księgowości