Urząd Miasta Wałcz informuje, iż od dnia 1.11.2020 r. do dnia 31.03.2021 r.,

odbiór bioodpadów z zabudowy jednorodzinnej na terenie Wałcza odbywa się z częstotliwością raz na 2 tygodnie, w dni określone w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych dla zabudowy jednorodzinnej.

Harmonogram odbioru odpadów dla zabudowy jednorodzinnej (otwórz)

W przypadku jakichkolwiek problemów z odbiorem odpadów, prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa tel. 67-258-44-71 wew. 25.

Źródło informacji: Mateusz Hermanowicz, Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa