wstęp do artykułu

Selektywnej zbiórce podlegają odpady komunalne takie jak: papier i tektura, opakowania ze szkła, tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe oraz odpady biodegradowalne, które należy gromadzić w odrębnych pojemnikach lub workach. Odpady biodegradowalne można kompostować we własnym zakresie.

Należy pamiętać, że segregacji podlegają również: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe.

Odpady takie jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są „u źródła" zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru z terenu miasta Wałcz.

Odpady budowlane i rozbiórkowe t.j.: gruz betonowy i ceglany, zmieszane odpady gruzu i materiałów ceramicznych (umywalki, sedesy, wanny), usunięte tynki, tapety, okleiny, styropian oraz płyty kartonowo gipsowe, dostarczone własnym transportem przez mieszkańców Miasta Wałcz przyjmowane są nieodpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) do 500 kg od właściciela mieszkania lub domku jednorodzinnego w okresie 1 roku.
segregacja papieru
segregacja tworzywa
jak segregować szkło
jak segregować bio odpady


Jak ułatwić sobie segregowanie?
 • zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika lub worka.
 • wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków.
 • sprawdzaj znak na opakowaniu, który informuje o tym, co należy z nim zrobić po wykorzystaniu zawartości.
Jak śmiecić mniej?
 • kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz,
 • wybieraj produkty trwałe,
 • wybieraj produkty w dużych opakowaniach,
 • idziesz na zakupy? Weź torbę z domu.
 • zamiast zwykłych, jednorazowych baterii stosuj akumulatorki, które można wielokrotnie ładować,
 • wybierz szklaną butelkę zwrotną zamiast butelki plastikowej. Szklana butelka może być wykorzystana powtórnie nawet 15 razy, podczas gdy butelka plastikowa jest jednorazowa.
 • unikaj produktów zapakowanych w wiele warstw,
 • jeśli masz przydomowy ogródek, kompostuj odpady biodegradowalne. Posłużą do nawożenia Twojego ogrodu. Obecna technologia pozwala przechowywać kompost w sposób bezpieczny i nieuciążliwy.
 • zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia.

Pobierz ulotkę jak segregować 

https://www.gov.pl/web/klimat/zasady-segregacji-odpadow-w-jezyku-ukrainskim