Stawki opłat

Informujemy, że obecnie obowiązują następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1. Dla nieruchomości zamieszkałych – 40 zł od osoby;
 2. Dla części niezamieszkałej w zabudowie mieszanej:
  a) 5,00 zł za worek o pojemności 60 litrów;
 1. b) 10,00 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów;
  c) 20,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów;
  d) 91,67 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów.

Minimalna pojemność pojemników dla pkt. 2 wyliczana jest na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wałcz.


Zabudowa mieszana – w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr VIII/LIII/449/22 Rady Miasta Wałcz z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości mieszanych;
 • Uchwała Nr VIII/LIV/457/22 Rady Miasta Wałcz z dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr VIII/LIII/449/22 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości mieszanych;
 • Uchwała Nr VIII/LIII/446/22 Rady Miasta Wałcz z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wałcz.