Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010 z poźn. zm.) Gmina Miejska Wałcz informuje o punktach zbierania odpadów folii, sznurka i opon powstałych w gospodarstwach rolnych:

 1. Jopek recykling Dawid Jopek
  Fabianów ul. Przemysłowa 12
  63-330 Dobrzyca
  numer kontaktowy: 667 429 619

 2. OPTIMA RECYKLING
  Marcinkowo 12
  88-110 Inowrocław
  numer kontaktowy: 52 351-27-96

 3. Grupa RECYKL S.A.
  Letnia 3, 63-100 Śrem
  numer kontaktowy: 61-281-06 -11, 667-955-563
 1. W. ROBAC Krzysztof Boniecki
  Błękitna 6, 85-370 Bydgoszcz
  Zakład Recyklingu: Paterek ul. Przemysłowa 9, 89-100 Nakło nad Notecią
  numer kontaktowy: 52 564-05-25, 52 564-05-26, 52 564-05-30
 1. Remeco Sp. z o. o.
  Trzeciewnica ul. Bratkowa 2, 89-100 Nakło nad Notecią, Zakład: ul. Bydgoska 1, 89-120 Potulice
  numer kontaktowy: 52 587-20-40
 1. AGRO – OPC Piotr Śliski
  Izdby 5, 88-300 Mogilno
  numer kontaktowy: 601-236-867, 725-114-039
 1. Berti Spółka Jawna
  Miła 1, Szczecin 70-813
  numer kontaktowy: 91 46 00 217

Wskazane podmioty odbierają odpady folii, sznurka oraz opon powstałe w gospodarstwach rolnych odpłatnie.

Cenniki przyjęć poszczególnych grup odpadów dostępne są bezpośrednio u podmiotów zbierających.