Odpady komunalne z Gminy Miejskiej Wałcz odebrane przez firmę ATF sp. z o. o. w 2020 roku zostały przekazane do:

 

Rodzaj odpadu

Miejsce zagospodarowania

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

ATF sp. z o.o. sp. k. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Mirosławcu, Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec

Bioodpady stanowiące odpady komunalne

ATF sp. z o.o. sp. k. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Mirosławcu, Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania

ATF sp. z o.o. sp. k. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych, Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec

 

Odpady komunalne z Gminy Miejskiej Wałcz odebrane przez firmę Matex Mateusz Milczarek w 2020 roku zostały przekazane do:

 

Rodzaj odpadu

Miejsce zagospodarowania

Bioodpady stanowiące odpady komunalne

Biogazownia Brzeźno sp. z o.o., Brzeźno 30, 77-316 Brzeźno

 

Odpady komunalne z Gminy Miejskiej Wałcz odebrane przez firmę Altvater Piła sp. z o.o. w 2020 roku zostały przekazane do:

 

Rodzaj odpadu

Miejsce zagospodarowania

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

ATF sp. z o.o. sp. k. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Mirosławcu, Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania

ATF sp. z o.o. sp. k. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych, Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec