Szanowni Mieszkańcy Wałcza

 
W grudniu br. w Urzędzie Miasta w Wałczu została przeprowadzona procedura przetargowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  zamieszkałych z terenu miasta Wałcz na lata 2017 – 2018. Informujemy, że usługa realizowana będzie przez firmę dotychczas u nas działającą tj. przez EKO FIUK Sp. k.

Ponadto uprzejmie informujemy, że do chwili publikacji i rozdysponowania wśród właścicieli nieruchomości nowego harmonogramu odbierania odpadów, obowiązuje dotychczasowy harmonogram określający częstotliwość i dni wywozu odpadów .


Informujemy mieszkańców Wałcza o zmianie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z Uchwałą nr VII/SXIV/73/15 Rady Miasta Wałcz z dnia 27.10.2015 r.
 
Od dnia 01 stycznia 2016 r. mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej objętej wspólnym zarządem nie będą składać odrębnych deklaracji. W ich imieniu uczynią to osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, tj. zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa lub Towarzystwo Budownictwa Społecznego lub inny podmiot zarządzający nieruchomościami wielolokalowymi. Informacje podatkowe zawarte do tej pory w indywidualnych deklaracjach zostaną ujęte w deklaracji zbiorczej przygotowanej przez osoby sprawujące zarząd nieruchomością.

Oznacza to, że od dnia 01 stycznia 2016 r. mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej będą wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami do swojej wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej lub innego podmiotu zarządzającego nieruchomością, w sposób z nimi uzgodniony, a powyższe podmioty złożą deklarację „zbiorczą" i wniosą opłatę do Urzędu Miasta w Wałczu w terminie do 25 każdego miesiąca.

Z dniem 31.12.2015 r. dotychczasowa deklaracja złożona do Urzędu Miasta Wałcz staje się bezprzedmiotowa. Należy więc do dnia 25.12.2015 r. rozliczyć się „na starych zasadach" (zgodnie z § 1 pkt 1 uchwały nr VI/SXXXII/175/12 Rady Miasta Wałcz z dnia 18 grudnia 2012r.).
Ostatnia wpłata opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dotycząca grudnia 2015 r. – winna być zrealizowana do dnia 25 grudnia 2015 r. przelewem na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miasta Wałcz.
 
Deklaracje mieszkańców zabudowy jednorodzinnej nie ulegają zmianie.
Nowy druk deklaracji dotyczy jedynie pierwszych deklaracji obowiązujących od dnia
17 listopada 2015 r. oraz deklaracji zmieniających dane zawarte w dotychczas złożonych deklaracjach, które to zmiany nastąpiły po dniu 17 listopada 2015 r.
 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Infrastruktury Miejskiej, Gospodarki Komunalnej i Środowiska, Urząd Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, pokój 208, telefonicznie  nr 67 258 44 71 wew. 25 lub pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.