Zaproszenie na konferencję

Szanowni Państwo, zapraszamy na konferencję dotyczącą prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Wałcz

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wałcz
Drodzy mieszkańcy,
 
Miasto Wałcz pracuje nad dokumentem pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wałcz. 

Stworzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji ma na celu poprawienie jakości życia mieszkańców miasta, szczególnie tych, którzy żyją na tzw. terenach zdegradowanych oraz ożywienie terenów, które lata świetności mają dawno za sobą. Program umożliwia również pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zawartych w nim celów.

Uroczyste podpisanie umowy na wsparcie w opracowaniu programu rewitalizacji ze środków unijnych

Na piątkowym spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, uroczyście zaprosił do podpisania umów o dofinansowanie 46 gmin z Pomorza Zachodniego, które otrzymają ponad 2,8 mln wsparcia dla realizacji zadań dotyczących opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji.
 
Gośćmi wydarzenia byli Burmistrz Miasta Bogusława Towalewska oraz Skarbnik Miasta Rafał Fischer, którzy z ramienia Gminy Miejskiej Wałcz podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2016-2020".

SPOTKANIE ZESPOŁU DO SPRAW LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ

W dniu 05 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Wałcz odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu do spraw Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wałcz na lata 2016 – 2020.

Zespół został powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 11 października 2016r. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji wałeckich odpowiedzialnych za sprawy społeczne, przedstawiciele Rady Miasta oraz pracownicy Urzędu Miasta, których zakres obowiązków jest związany z planowaniem przestrzennym, inwestycjami w mieście oraz sprawami społecznymi
Program rewitalizacji z unijnym dofinansowaniem

W odpowiedzi na ogłoszony w sierpniu br. konkurs w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Miasto złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2016 – 2020".

 W listopadzie otrzymaliśmy informację, iż naszemu zadaniu przyznano dofinansowanie w wysokości 95 500,00 zł. Całość projektu opiewa na kwotę 106 500, 00 zł,  a Miasto poniesie jedynie 10% wkładu własnego.