Na Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Wałcz, która odbyła się 8 sierpnia br. w siedzibie Urzędu Miasta Wałcz, jednogłośnie została przyjęta uchwała nr VII/SXXXVI/249/17 w sprawie przyjęcia do realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wałcz".
 
Program jest dostępny pod adresem: http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaWalcz/document/430579/Uchwa%C5%82a-VII_SXXXVI_249_17
 
Decyzja ta pozwoliła wystąpić Gminie Miejskiej Wałcz do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego o akceptację programu rewitalizacji, a po wpisaniu programu na listę województwa, otworzy drogę do pozyskania, na zadania ujęte w programie, środków unijnych.