Spotkanie z mieszkańcami Wałcza

13 maja br. podczas II Festiwalu Organizacji Pozarządowych, zachęcaliśmy mieszkańców Wałcza do wyrażenia swojej opinii dot. rewitalizacji.

Firma Atrium Grupa Doradcza z Poznania, opracowująca Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Wałcz, wyjaśniała odwiedzającym festiwal aspekty związane z pojęciem rewitalizacji, czym ona może być dla mieszkańców Wałcza, jakie na obszarze miasta występują obszary kryzysowe, w których występuje zwiększona ilość negatywnych zjawisk oraz pytała zainteresowanych, co chcieliby zmienić w Wałczu, aby wyprowadzić tereny zdegradowane do pożądanego stanu.


Na podstawie zebranych ankiet, firma dokona analizy możliwości wykonalności zadań zarówno inwestycyjnych jak i społecznych, które będą stanowiły kluczowy aspekt rewitalizacji miasta.
Wypracowane projekty zostaną poddane konsultacjom społecznym, dlatego już dziś prosimy o aktywny udział we wspólnym przygotowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji na rzecz miasta Wałcz.