loading...
Laureaci
Karta zgłoszenia
Regulamin

ROK

DZIAŁALNOŚĆ

GOSPODARCZA

OGÓLNOSPOŁECZNA

2002
inna formuła

(za 2001 rok)

Jarosław Horodecki – całokształt działalności
VNH – przedsięwzięcie gospodarcze
Cymes – najlepszy produkt
COS – za pełen zakres i wyskoki standard świadczonych usług
ALF s.c. – za wysoki poziom usług handlowych świadczonych na rzecz mieszkańców miasta

 

2003

(za 2002 rok)

„Albor"

Uniwersytet Szczeciński

2004

(za 2003 rok)

Ubojnia i Masarnia
HiB Czaban

PZW

2005

(za 2004 rok)

„Romet"

Z. i W Waltersowie

2006
(za 2005 rok)

„Graff"

Parafia p.w. Św. Antoniego

2007
(za 2006 rok)

„Sinogal"

„Morzycówka" Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśniej i Ekologicznej Nadleśnictwa Wałcz

2008
(za 2007 rok)

„TDE" Sp. z o.o.

Stefania Ludwiczak – opiekunka i założycielka Stowarzyszenia „4H"

2009
(za 2008 rok)

„ Broset"

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Ziemi Wałeckiej

2010
(za 2009 rok)

Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Klub Miłośników Miasta Wałcz

2011
(za 2010 rok)

ESJOT

Uniwersytet III Wieku

2012
(za 2011 rok)

PSS Społem

Stowarzyszenie Amazonki

2013
(za 2012 rok)

Albatros Aluminium Sp.z.o.o

Liga Obrony Kraju

2014
(za 2013 rok)

Power – Tech Producenta Systemów Wycinania Laserowego Eagle

Pani Celina Bielejec

2015

(za rok 2014)

Transport i Spedycja

Ireneusz Kowalczyk

Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych

„Uśmiech”

2016

(za rok 2015)

 

Polskie Zakłady Zbożowe

W Wałczu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu

2017

(za rok 2016)

Agencja Handlowa Baza

Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

2018

(za rok 2017)

DCM Maschinenbau

Sp. z o.o.

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Oddział Powiatowy w Wałczu

 

18.05.22 Karta zgłoszenia

Pobierz kartę zgłoszeniową (DOC, 26 KB)

18.05.22 Regulamin - Laur Złota Korona

I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Wałcz.

II. Cel Konkursu
Celem konkursu jest:

 1. uhonorowanie i promocja działalności gospodarczej prowadzącej do wzrostu potencjału i konkurencyjności Wałcza
 2. promowanie przedsiębiorców działających zgodnie z prawem i zasadami etyki
 3. propagowanie wizerunku rzetelnego pracodawcy,
 4. uhonorowanie i promowanie osób i instytucji działających społecznie na terenie miasta Wałcz

III. Kategorie konkursu:
Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

 1. Gospodarcza
 2. Społeczna

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. W konkursie mogą uczestniczyć: przedsiębiorstwa, instytucje, stowarzyszenia oraz osoby fizyczne prowadzące działalność na terenie miasta Wałcz.
 2. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania wniosków są:
 1. Burmistrz Miasta Wałcz
 2. Organizacje i instytucje gospodarcze oraz społeczne działające w Wałczu
 1. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać dokładne dane osoby lub podmiotu zgłoszonego do wyróżnienia i opis uzasadniający nadanie tytułu. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu
 2. Ocenie podlegać będą:
 1. w kategorii gospodarczej: jakość oferowanych produktów i usług, innowacyjność, konkurencyjność, efektywność produkcji i poziom zatrudnienia,
 2. w kategorii społecznej: wysoki poziom pozytywnego, społecznego odbioru prowadzonej działalności, zaangażowanie, ilość odbiorców, bezinteresowność w działaniach,

V. Kapituła konkursu

 1. Kapitułę konkursu stanowi:
 1. Kierownictwo Urzędu Miasta
 2.  Przedstawiciele Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Promocji, Sportu i Turystyki
 3. Przewodniczący Rady Miasta
 4. Prezes Północnej Izby Gospodarczej oddział Wałcz
 1. Na czele kapituły stoi Burmistrz Miasta Wałcz

VI. Harmonogram uczestnictwa w konkursie

 1. Wnioski o przyznanie nagrody składa się w terminie do dnia 10 grudnia każdego roku.
 2. Kapituła dokonuje weryfikacji kandydatów pod kątem wymogów i założeń regulaminowych a następnie przyznaje tytuł Złotej Korony w kategorii gospodarczej i społecznej.
 3. Zwycięzca danej kategorii otrzymuje nagrodę w postaci okolicznościowego grawertonu „Złotej Korony"
 4. Nadzór nad obsługą administracyjną i regulaminowym przebiegiem Konkursu sprawuje Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Wałcz

VII. Nagrody Konkursu

 1. Nagroda „Złota Korona"  ma charakter honorowy i prestiżowy i przyznawana jest raz w roku
 2. Laureaci mają prawo posługiwać się przyznanym tytułem „Złotej Korony" w celach promocyjnych firmy lub instytucji.
 3. Laureaci maja prawo używania wizerunku grawertonu „Złotej korony" we wszystkim materiałach firmowych i reklamowych.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Decyzja kapituły jest ostateczna.
 2. W sytuacjach spornych nie przewiduje się procedur odwoławczych
 3. Zmian w regulaminie dokonuje Burmistrz Miasta Wałcz