Z uwagi na sytuację w kraju spowodowaną stanem zagrożenia epidemiologicznego, nabór w ramach działania 2.10 "Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł" został wydłużony do 15.05.2020 r.
Ogłoszenie skierowane jest dla przedsiębiorców, którzy myślą o tym, aby stworzyć farmę fotowoltaiczną lub produkować energię na użytek własnej firmy z odnawialnych źródeł energii.


Dofinansowanie w wysokości 80% jest wypłacane z góry, w zaliczkach, po uzyskaniu pozytywnej oceny przez Urząd Marszałkowski na rozpoczęcie i realizację zadania.
Szczegóły na : https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/210-zwiekszenie-wykorzystania-odnawialnych-zrodel-2/