Dodatkowe świadczenie postojowe, zwolnienie z płacenia składek na ZUS, bezzwrotne dotacje w wysokości 5 tys. zł dla mikrofirm i zwolnienie z opłaty targowej – to nowa pomoc państwa dla przedsiębiorców w związku z pandemią koronawirusa. Nowa tarcza dla biznesu dotyczy listopada, ale rząd nie wyklucza jej przedłużenia na grudzień i kolejne miesiące.

Wsparcie ma dotyczyć branż gastronomicznej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej i fizjoterapeutycznej.

Szczegóły pomocy:

Dodatkowe świadczenie postojowe za listopad będzie przysługiwać, jeśli przychody firmy będą w październiku lub listopadzie niższe o co najmniej 40 proc. niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Świadczenie będzie pokrywane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Zwolnienie to będzie przysługiwać, jeśli przychody firmy w listopadzie tego roku spadły o co najmniej 40 proc. względem listopada 2019 roku.

5 tysięcy złotych dotacji dla mikrofirm w przypadku uzyskania w październiku lub listopadzie tego roku przychodów niższych o co najmniej 40 proc. niż rok wcześniej.

Zawieszenie poboru opłaty targowej w 2021 roku. Dla gmin przewidziano rekompensatę za jej brak, zostanie ona pokryta ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID19. Projekt przewiduje zwrot dochodów w przypadku, gdy przekraczały one w danej gminie 10 tys. zł w 2019 roku.