KOMUNIKAT
w sprawie opłat za pobyt i wyżywienie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miejską Wałcz


Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że w okresie zawieszenia działalności wychowawczej spowodowanej sytuacją epidemiczną nie pobiera się opłat od rodziców dzieci za wyżywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Wałcz.

Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że w okresie zawieszenia działalności  Żłobka Miejskiego w Wałczu nie pobiera się od rodziców opłat za wyżywienie. 

Jednocześnie Burmistrz Miasta Wałcz zwraca się z prośbą do podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne o rozważenie zaniechania pobierania opłat od rodziców dzieci korzystających z usług przedszkoli.