W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi  wcześniejszego zakończenia (z dniem 13 marca 2020 r.) na terenie całego kraju kwalifikacji wojskowej, informujemy,

że  wysłane  do mieszkańców miasta Wałcz  wezwania, z terminem stawiennictwa od 30 marca do 2 kwietnia 2020 r. utraciły ważność na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2020 r. W związku z powyższym osoby, które otrzymały wezwania nie muszą się zgłaszać we wskazanych terminach, wezwania są nieaktualne.