Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu   (PPIS) prowadzi nadzór nad jakością wody w kąpieliskach i dokonuje oceny wody w kąpielisku:

- bieżącej (wydawanej w trakcie sezonu kąpielowego),

- sezonowej (wydawanej po zakończeniu sezonu kąpielowego),

zgodnie z ustawą Prawo wodne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu  określa czteroletnią ocenę jakości wody w kąpielisku na podstawie co najmniej 16 próbek pobranej wody z kąpieliska z 4 ostatnich sezonów kąpielowych, zgodnie ze sposobem kwalifikacji jakości wody w kąpielisku określonym w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r.

Klasyfikacja jakości wody w kąpielisku określana jest na podstawie wskaźników mikrobiologicznych: bakterie Escherichia coli i enterokoków, których wartości dopuszczalne nie mogą przekraczać:

  • dla bakterii Escherichia coli 1000 (jtk/100 ml lub NPL/100 ml)
  • dla enterokoków 400 (jtk/100 ml lub NPL/100 ml).