Burmistrz Miasta Wałcz  (Wydział Spraw Społecznych i Sportu ) prowadzi i aktualizuje ewidencję kąpielisk  - art. 38 ustawy Prawo wodne.

Ewidencja kąpielisk składa się z:

  1. wykaz kąpielisk
  2. karta kąpieliska.