Zapraszamy mieszkańców Wałcza na bezpłatne szkolenia pn. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych."

- Rodzic w internecieja w internecie
- Działam w sieciach społecznościowych
- Tworzę własną stronę internetową (blog)

 •     Projekt skierowany jest do wszystkich, którzy ukończyli 25 rok życia
 •     Planowane rozpoczęcie cyklu szkoleń: styczeń 2019 r.
 •     Planowane zakończenie cyklu szkoleń: lipiec 2019 r.
 •     Planowane miejsce szkoleń: Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wałczu (os. Dolne Miasto)
 •     Jeden uczestnik będzie zobligowany do uczestnictwa w szkoleniu trwającym łącznie 12 godzin zegarowych
      na jeden moduł tematyczny
 •     Szkolenia będą odbywać się w małych grupach (maksymalnie 12 osobowych)
 •     Godziny zajęć będą dopasowane do potrzeb uczestników
 •     Dla uczestników będą zapewnione materiały szkoleniowe i serwis kawowy
 •     Na koniec kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia


Udział mieszkańców w szkoleniach jest bezpłatny.

W załącznikach dostępne są: tematyka szkoleń, a także regulamin i formularz zgłoszeniowy.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu pod nr. tel. 67 258 44 71wew. 31 i 36 lub w pokoju nr 210 i 108
w Urzędzie Miasta Wałcz, budynek A.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!