Informujemy o działaniu Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem współfinansowanym ze środków Funduszu Sprawiedliwości,

Wałcz pozyskał środki na edukację ekologiczną dla mieszkańców Wałcza i okolic.

Uwaga! Zmiany w zakresie udostępniania danych z rejestru PESEL.

Punkty poboru: ul. Nowomiejska 35, ul. 1- go Maja, Przedszkole nr 9

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku wraz z Urzędem Miasta w Wałczu