Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021,

Zgodnie z art.5 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Miasta Wałcz

Od 18.05.2020 r. przyjmowane są zgłoszenia do projektu grantowego „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w mieście Wałcz”.

Od 18.05.2020 r. przyjmowane są zgłoszenia do projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza w mieście Wałcz”.