Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na najem, na sezon od 15.05.2019 r. do 14.10.2019 r., domków drewnianych, położonych w Wałczu na nabrzeżu jeziora Raduń.

15. kwietnia 2019 roku nastąpiło przekazanie obowiązków komendanta w 1. Regionalnej Bazie Logistycznej w Wałczu.

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, działające na terenie powiatu wałeckiego, na szkolenie dot. nowych wzorów ofert i sprawozdań w zakresie realizacji zadań publicznych.

UM Wałcz informuje, że na prośbę Wojewody Zachodniopomorskiego,