Punkty poboru: ul. Nowomiejska 35, ul. 1- go Maja, Przedszkole nr 9

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku wraz z Urzędem Miasta w Wałczu

Transgraniczne regaty żeglarskie

Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym

Gmina Miejska Wałcz planuje złożyć dwa wnioski o dofinansowanie