W Wałczu, dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ruszył PUNKT KONSULTACYJNY PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE.

Mówią, że natura to czysty skarb. I mają rację. Nie zanieczyszczajmy natury, segregujmy śmieci.

Informujemy o działaniu Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem współfinansowanym ze środków Funduszu Sprawiedliwości,

Wałcz pozyskał środki na edukację ekologiczną dla mieszkańców Wałcza i okolic.

Uwaga! Zmiany w zakresie udostępniania danych z rejestru PESEL.