Burmistrz Miasta Wałcz informuje o możliwości pobierania skierowań do odbioru żywności wydawanej przez Polski Związek Głuchych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Dotyczy drogi  nr 720042Z wzdłuż ulicy Morzyce w Wałczu.

Wałcz i ukraińskie miasto Korzec oficjalnie przypieczętowały wzajemną współpracę.

Gmina Miejska Wałcz informuje, że z dniem 1 października 2019 roku rozpoczyna działalność Ogrzewalnia dla osób bezdomnych.  

Informujemy, że w dniu 30.09.2019 w godzinach 13.00-16.00 w Urzędzie Miasta Wałcz