15. kwietnia 2019 roku nastąpiło przekazanie obowiązków komendanta w 1. Regionalnej Bazie Logistycznej w Wałczu.

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, działające na terenie powiatu wałeckiego, na szkolenie dot. nowych wzorów ofert i sprawozdań w zakresie realizacji zadań publicznych.

UM Wałcz informuje, że na prośbę Wojewody Zachodniopomorskiego,

Komunikat Zespołu ds. strajku nauczycieli powołanego zarządzeniem 0050.1.58.2019 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 5 kwietnia 2019 r.


Dyrekcja i pracownicy Szpitala w Wałczu zastali uhonorowani za opiekę nad pacjentem z udarem.