Nowe zasady zasłaniania nosa i ust, otwarte kina i siłownie – wchodzimy w kolejny etap odmrażania

W związku ze zmianą metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informujemy,

w sprawie obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Wałcz.

Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021,

Zgodnie z art.5 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie