7 lipca br. podpisane zostały pierwsze cztery umowy w ramach projektu RPZP.02.15.00-32-A056/19 „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w mieście Wałcz".

Uprzejmie informujemy, że do dnia 30 lipca 2020 należy złożyć wniosek

Burmistrz Miasta Wałcz - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór

Uwaga, zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej.

Wchodzi w życie „Miejski program wsparcia mieszkańców w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.