Transgraniczne regaty żeglarskie

Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym

Gmina Miejska Wałcz planuje złożyć dwa wnioski o dofinansowanie

Według wstępnych informacji z powiatowych urzędów pracy liczba bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim w maju 2019 roku wyniosła 42 770 osób.

Harmonogram działań lotniczych w 21. Centralnym Poligonie Lotniczym Nadarzyce