UM Wałcz informuje, że na prośbę Wojewody Zachodniopomorskiego,

Komunikat Zespołu ds. strajku nauczycieli powołanego zarządzeniem 0050.1.58.2019 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 5 kwietnia 2019 r.


Dyrekcja i pracownicy Szpitala w Wałczu zastali uhonorowani za opiekę nad pacjentem z udarem.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku wraz z Urzędem Miasta w Wałczu, serdecznie zapraszają na kolejne, bezpłatne, indywidualne spotkanie – rozmowę ze Specjalistą ds. Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Od 1 stycznia 2019 roku realizowany jest projekt rewitalizacyjny “Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.