Zadbajmy o jakość powietrza w mieście.

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych,

Gmina Miejska Wałcz realizuje projekt pn. „Wymiana taboru miejskiego na niskoemisyjny”

Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją StoczniaFundacją Akademia Organizacji Obywatelskich

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Miejska Wałcz została Partnerem Projektu pn. „Region Dobrego Wsparcia”.