15 października 2019 roku miało miejsce bardzo ważne dla Wałcza wydarzenie.

W dniu 10.10.2019 r. odbyło się I posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów.

Burmistrz Miasta Wałcz informuje o możliwości pobierania skierowań do odbioru żywności wydawanej przez Polski Związek Głuchych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Dotyczy drogi  nr 720042Z wzdłuż ulicy Morzyce w Wałczu.

Wałcz i ukraińskie miasto Korzec oficjalnie przypieczętowały wzajemną współpracę.