Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

na wybór realizatorów zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w roku 2020 wraz z informacją o naborze kandydatów do opiniowania ofert w przedmiotowym konkursie.

Wszelkie niezbędne dane znajdują się w załącznikach:

Zarządzenie oraz treść konkursu

Załącznik do ogłoszenia - oświadczenie oferenta - plik do edycji - Word

Załącznik do ogłoszenia - oświadczenie oferenta - plik pdf

Załącznik nr 2 - wniosek kandydata do komisji - plik do edycji - Word

Załącznik nr 2 - wniosek kandydata do komisji - plik pdf

Źródło informacji: M. Turowska, Wydział Spraw Społecznych i Sportu