Burmistrz Miasta Wałcz informuje,

że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2019 będzie wydawana żywność dla osób posiadających skierowania do Polskiego Związku Głuchych.

Terminy wydawania:

25 stycznia 2020 r. (sobota) w godzinach 09.00-14.00

27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) w godzinach 16.00-19.00

31 stycznia 2020 r. (piątek) w godzinach 16.00-19.00

01 lutego 2020 r. (sobota) w godzinach 09.00-14.00

 

Warunkiem otrzymania paczek żywnościowych jest posiadanie skierowania oraz dowodu osobistego.

Miejsce wydawania żywności: dziedziniec od wewnętrznej strony Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu, ul. Chłodna 12 (przy garażach).

 

WAŻNE:

Aktualnie MOPS Wałcz wydaje skierowania na Polski Związek Głuchych (PZG) w Wałczu.

Skierowanie wydawane są jednorazowo i obowiązuje przez czas trwania Podprogramu 2019 tj. do 31 lipca 2020 roku.

Osoby bezdomne mogą korzystać z pomocy żywnościowej bez skierowania z MOPS Wałcz po złożeniu stosownego oświadczenia bezpośrednio w organizacji dystrybuującej żywność

 

Źródło informacji: Anna Gródka, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Sportu Urząd Miasta Wałcz tel. 67 258 44 71 w. 56